Hơn 500 khách hàng đến tham dự sự kiện tại Ha Duong Palace.​

Hơn 500 khách hàng đến tham dự sự kiện ra mắt Gelexia Riverside tại Ha Duong Palace.​

Hơn 500 khách hàng đến tham dự sự kiện ra mắt Gelexia Riverside tại Ha Duong Palace.​

Hơn 500 khách hàng đến tham dự sự kiện tại Ha Duong Palace.​
Đánh giá bài viết