Mặt bằng tòa CT1 chung cư Gelexia Riverside

Mặt bằng tổng thể tòa CT1 chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh Hoàng Mai được thiết kế 20 căn/sàn, có 8 thang máy, và được chia làm 2 đơn nguyên.

Mặt bằng điển hình tòa CT1 – Chung cư Gelexia Riverside

Mặt bằng điển hình tòa CT1 – Chung cư Gelexia Riverside

– Mặt bằng tòa CT1 Gelexia Riverside được chia làm 2 đơn nguyên, đơn nguyên 1 có 10 căn hộ/ sàn, đơn nguyên 2 có 10 căn hộ/sàn, có các diện tích đa dạng với từ 2 cho đến 3 phòng ngủ, mỗi đơn nguyên có 4 thang máy.

DIỆN TÍCH CÁC CĂN HỘ TÒA CT1:
+ Căn Loại A : 76.16 m2 – 2 Phòng Ngủ

Căn Loại A CT1 Gelexia Riverside : 76.16 m2 - 2 Phòng Ngủ

Căn Loại A CT1 Gelexia Riverside : 76.16 m2 – 2 Phòng Ngủ

+ Căn Loại B : 76.93 m2 – 2 Phòng Ngủ

Căn Loại B CT1 Gelexia Riverside: 76.93 m2 - 2 Phòng Ngủ

Căn Loại B CT1 Gelexia Riverside: 76.93 m2 – 2 Phòng Ngủ

+ Căn Loại C : 89.20 m2 – 3 Phòng Ngủ

Căn Loại C CT1 Gelexia Riverside : 76.16 m2 - 2 Phòng Ngủ

Căn Loại C – CT1 Gelexia Riverside: 89.20 m2 – 3 Phòng Ngủ

+ Căn Loại D : 110.74 m2 – 3 Phòng Ngủ

Căn Loại D CT1 Gelexia Riverside: 110.74 m2 - 3 Phòng Ngủ

Căn Loại D CT1 Gelexia Riverside: 110.74 m2 – 3 Phòng Ngủ

Call Now Button